Thông Tin Sản Phẩm

CATI – VKP

VITAMIN, KHOÁNG CHO TÔM

CATI - VIT MIX

Bổ gan, giải độc gan, ngăn ngừa các bệnh về gan

CATI – PRO INTES

Men vi sinh đường ruột

CATI FAVOR

Sản phẩm chuyên dụng cho gan tụy

CATI – ENZYME P

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG CHO ĐƯỜNG RUỘT TÔM, CÁ