Thông Tin Sản Phẩm

CATICO-TRICHODERMA

Ủ PHÂN VI SINH

CATICO-TRICHODERMA

Thủy phân vi sinh Thủy phân vi sinh - dùng cho cây Cà Phê, Tiêu, Cao Su, Đào (cây lâu ngày)

CATICO-PRO CT8

SIÊU RA RỄ CỰC MẠNH, CHỐNG NGHẸT, THỐI RỄ, TÁI TẠO NHANH RỄ MỚI

CATICO-PRO CT7

CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ỚT, CAM, QUÝT VÀ CÂY HỌ ĐẬU SIÊU RA HOA, ĐẬU TRÁI, LỚN TRÁI, CHẮC HẠT

CATICO-PRO CT6

CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI NGỪA THỐI TRÁI, NỨT TRÁI, RỤNG TRÁI NON

CATICO-PRO CT5

CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI SIÊU TO TRÁI- BÓNG TRÁI- PHÌ TRÁI- TĂNG VỊ NGON NGỌT