Thông Tin Sản Phẩm

CATICO-PRO CT4

CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LÚA CHỐNG RỤNG BÔNG - TO HẠT

CATICO - PRO CT3

CHUYÊN DÙNG CHO RAU, HOA MÀU CÁC LOẠI LÁ XANH - TO LÁ - TO CỦ QUẢ

CATICO PRO CT2

CHUYÊN DÙNG CHO DƯA HẤU SIÊU LỚN TRÁI- ĐẸP TRÁI

CATICO PRO CT1

CHUYÊN DÙNG CHO TIÊU, CÀ PHÊ RA HOA TẬP TRUNG- TĂNG ĐẬU TRÁI- HẠT CHẮC NẶNG- TRÁI CHÍN ĐỀU