Thông Tin Sản Phẩm

Bắp cải cuộn chay

Không cần rã đông. Dùng để nấu canh , nấu súp đều được

Bánh bột lọc chay

Rã đông tự nhiên, luộc hoặc hấp, hoặc chiên ở nhiệt độ 100oC trong vòng 5 phút, dùng với nước tương.