SKIPJACK TUNA WR

Thông Tin Sản Phẩm

Skipjack Tuna whole round

1.8 kg up or  customer specification

Nội dung chi tiết sản phẩm

Specification:

Skipjack Tuna whole round

Scientific name:

Katsuwonu Pelamis 

Size:

1.8 kg up or  customer specification

Packing:

Customer specification

Manufacturer: 

Cat Tien Co., Ltd

Origin: 

Vietnam

Price:

Contact us

Bình luận

Viết bình luận