Khổ Qua Nhồi Chay

Thông Tin Sản Phẩm

Không cần rã đông dùng để kho , nấu canh , nấu súp đều được

Nội dung chi tiết sản phẩm

Không cần rã đông dùng để kho , nấu canh , nấu súp đều được

Bình luận

Viết bình luận