Gỏi chay

Thông Tin Sản Phẩm

Rã đông, trộn đều với gói gia vị có sẵn, có thể cho thêm rau, ớt vào trộn chung.

Nội dung chi tiết sản phẩm

Rã đông, trộn đều với gói gia vị có sẵn, có thể cho thêm rau, ớt vào trộn chung.

Bình luận

Viết bình luận