CATICO-TRICHODERMA

Thông Tin Sản Phẩm

Ủ PHÂN VI SINH

Nội dung chi tiết sản phẩm

CATICO - TRICHODERMA (Ủ PHÂN VI SINH) ÑAËC TÍNH VAØ COÂNG DUÏNG : - Tạo điều kiện cho vi sinh vật trong đất phát triển - Phân hủy độc tố trong đất, ngăn ngừa và tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh,tạo điều kiện cho vi sinh vật có lợi trong đất sinh sống và phát triển nhằm tăng sức đề kháng và phục hồi bộ rễ cây trồng. Giúp cây trồng ngăn ngừa các loại nấm gây bệnh ở bộ rễ, khống chế các bệnh do nấm gây ra Phytopthora, Fusarium, Palmivora.. gây ra bệnh chết nhanh ở cây tiêu, xì mủ ở cao su, vàng lá của cây lúa, nứt thân, thối rễ thối lở ở cổ rễ cây lúa, cây tiêu, chết yểu, héo rũ do nấm, héo tươi do vi khuẩn- - Dùng để xử lý phân chuồng (bò, heo gà) phân xanh ủ cùng các phế phẩm, chất thải nông nghiệp như: vỏ cà phê, vỏ đậu, vỏ rơm.. nhanh chóng phân hủy để tạo thanh phân bón hữu cơ có ích cho cây trông - Bổ sung lượng vi lượng cần thiết cho cây trồng - Giữ ẩm cho đất mùa khô, giúp đất tơi xốp chống bạc màu LIEÀU LÖÔÏNG VAØ CAÙCH SÖÛ DUÏNG: - Dùng ủ phân chuồng, vỏ đậu phộng, cà phê: + Trộn 1Kg nấm đối kháng sinh học với 50-60lit với 2-3m3 chất hữu cơ, trộn đều, vun đống dùng bạc ủ kín sau 30 gày nhiệt độ đạt >70 độ C, mới bạt để nguội 1-2 ngày mới sư dụng - Phòng bệnh do nấm: + Trộn 1Kg với 300-400 lít nước để tưới gốc cây trồng, 3-4lit/ gốc, tưới được khoảng 80-100 gốc + Bón gốc: dùng 1Kg/tấn phân hữu cơ/80-100 gốc Qui cách: 1Kg/ 30 gói/thùng

Bình luận

Viết bình luận