INDIAN MACKEREL WR

Thông Tin Sản Phẩm

6-8pcs; 8-10pcs; 10-12pcs or Customer specification

Nội dung chi tiết sản phẩm

Specification:

Indian Mackerel WR

Scientific name:

Rastrelliger kanagurta

Size:

6-8pcs; 8-10pcs; 10-12pcs or Customer specification

Packing:

Customer specification

Manufacturer: 

Cat Tien Co., Ltd

Origin: 

Vietnam

Price:

Contact us

Bình luận

Viết bình luận