TILAPIA WR

Thông Tin Sản Phẩm

Oreochromis niloticus

Nội dung chi tiết sản phẩm

Specification:

Tilapia WR

Scientific name:

Oreochromis niloticus

Size:

Customer specification

Packing:

Customer specification

Manufacturer: 

Cat Tien Co., Ltd

Origin: 

Vietnam

Price:

Contact us

Bình luận

Viết bình luận