FRIGATE TUNA WR (BULLET TUNA)

Thông Tin Sản Phẩm

Frigate Tuna whole round

Customer specification

Nội dung chi tiết sản phẩm

Specification:

Frigate Tuna whole round

Scientific name:

Auxis rochie

Size:

Customer specification

Packing:

Customer specification

Manufacturer: 

Cat Tien Co., Ltd

Origin: 

Vietnam

Price:

Contact us

Bình luận

Viết bình luận