MAHI MAHI WR

Thông Tin Sản Phẩm

300g up or Customer specification

Nội dung chi tiết sản phẩm

Specification:

Mahi Mahi WR

Scientific name:

Coryphaena hippurus

Size:

300g up or Customer specification

Packing:

Customer specification

Manufacturer: 

Cat Tien Co., Ltd

Origin: 

Vietnam

Price:

Contact us

Bình luận

Viết bình luận